مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

تعاريف مديريت مالي ، ساختار مالي ، اهداف مديريت مالي و ويژگي مدير مالي

 

 

هزینه دوره: ۶/۸۰۰/۰۰۰(ریال)

طول دوره: ۲۴ساعت

زمانبندی دوره: متعاقبا اعلام خواهد شد

معرفی دوره

اشتراک گذاری

facebooktelegramflickrlinkedinyoutubetwitter

1- تعاريف مديريت مالي ، ساختار مالي ، اهداف مديريت مالي و ويژگي مدير مالي
۲- شناخت منابع محدود سازمان ( پول ، زمان ،،مديريت )
۳- منابع و مصارف سازمان طي دوره هاي مالي و تحليل آنها و متد تهيه آنها
۴- صورت جريان وجه نقد ( تكامل منابع و مصارف ) تهيه و تحليل نتايج آن با مثال هايي از شركت هاي بورسي
۵- تجزيه و تحليل صورتهاي مالي از طريق نسبت هاي نقدينگي ، فعاليت ، اهرمي ، سودآوري و بازار
۶- شناخت ساختار صورتهاي مالي شامل ترازنامه سودو زيان و جريان وجه نقد
۷- مقدمات مباحث بودجه بندی سرمایه ای شامل تعریف و محاسبه NPV, IRR, MIRR و…