دوره بودجه ریزی شرکت ها

 زمانبندی دوره: ۱۵ و۱۶ و۱۷ اردیبهشت
مدت دوره: سه روز کامل ۲۴ ساعت
هزینه دوره:۷۴۰،۰۰۰هزار تومان

معرفی دوره

اشتراک گذاری

facebooktelegramflickrlinkedinyoutubetwitter

بودجه ریزی شرکتها  

اهداف دوره:

بودجه عبارت است از بيان كمي برنامه عملكرد، كه مديران را در هماهنگي و اجراي برنامه ياري ميکند وبراي برنامه ريزي اقداماتي كه تاثير چندين ساله بر شركت دارد استفاده مي شود. بعضي نيز بودجه را طرحي مي دانند که نحوه تخصيص کارآمد و اثر بخش منابع محدود يک واحد تجاري يا هر سازمان ديگر در يک دوره معين را تعيين مي کند. اهم فوايد بودجه‌بندي عبارتند از:
– ابزاري موثر جهت بهره برداري از منابع شركت به سودآورترين و مولدترين شكل
– ابزاري براي كنترل و برنامه ريزي و توانمند سازي مديريت در پيش بيني تغييرات و طرق وفق دادن شركت با آنها
– ابزار هماهنگ كننده فعاليت هاي داخلي شركت
– ابزاركمكي مديريت در درك رابطه واحد خود با كل شركت و با كاركنان تحت هدايت
– مهم ترين ابزار مالي شركت
شرکت کنندگان در این دوره علاوه بر درک جامعی از اصول حاکم بر بودجه ¬ریزی، فرآیند بودجه¬ ریزی و بودجه جامع با روش¬های بودجه ریزی آشنا خواهند شد.

محتوای دوره:

• تعریف بودجه و سیر تحول آن
• اصول حاکم بر بودجه و شرایط لازم برای عملیاتی شدن آن
• جایگاه بودجه و نگاهی به انواع مدل های برنامه ریزی با توجه به تفکر استراتژیک
• فرایند بودجه از تهیه و تدوین ، تصویب ، ابلاغ و کنترل و نظارت بر آن
• بودجه جامع ( عملیاتی ، سرمایه گذاری و بودجه نقدی )
• بودجه بر اساس روش مستقیم جهت تهیه سود و زیان عملیاتی و روش سنتی
• مروری بر شرکت ممتاز در فضای excel و نقش درجه حساسیت در بررسی شاخص های اساسی در حوزه مالی
• برگزاری کارگاه بودجه بصورت گروهی و اجرای فرایند بودجه بطور کامل
• بررسی بودجه تعدیلی و اهمیت آن در تشخیص فرایند های مساعد و نامساعد در نتیجه مقایسه عملکرد واقعی و بودجه مصوب سازمان