تور ویژه آزمون CFA

چالش اصلی متقاضیان آزمون CFA  سطح ۱ حجم زیاد مطالب است و نه پیچیدگی و دشواری آنها.تنها نزدیک به ۳۷۰۰ صفحه حجم منابع اصلی (CFA (CBOK است

هزینه دوره: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ (ریال)

طول دوره: ۴۸ساعت

زمانبندی دوره: ۱۰ و۱۱ و ۱۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ آبان-ساعت ۹ تا ۱۷

معرفی دوره

اشتراک گذاری

facebooktelegramflickrlinkedinyoutubetwitter

چالش اصلی متقاضیان آزمون CFA  سطح ۱ حجم زیاد مطالب است و نه پیچیدگی و دشواری آنها.تنها نزدیک به ۳۷۰۰ صفحه حجم منابع اصلی (CFA (CBOK است  و اگر  این حجم از مطالب را در کنار منابع تکمیلی و تست هایی که داوطلبان آزمون حتما باید کار کنند قرار دهیم، به حجمی حدود ۴۰۰۰ صفحه می رسیم. این گستردگی، اولین اثر نامطلوبی که بر هر داوطلبی دارد ایجاد سردرگمی و استرس در هفته های پایانی منتهی به آزمون است. تجربه نشان داده که اکثر داوطلبان در این برهه زمانی دچار پراکندگی ذهنی شدیدی می شوند و نیاز به یک دوره فشرده جمع بندی و تست زنی دارند تا نظم فکری را به آنها بازگرداند.درست همانند یک تیم فوتبال که قبل از بازیهای مهم در یک تور آمادگی شرکت می کند، مرکز مالی آریانا نیز یک تور CFA طراحی کرده تا متقاضیان آزمون را در مدت زمان کوتاهی چه از لحاظ ذهنی و چه عملی آماده شرکت در آزمون کند.

این تور شامل خصوصیات زیر است:

  • تدریس فشرده و یکپارچه تمامی سرفصلها و فرمولها با رویکرد آزمونی
  • حل ۵۰۰ تست مهم و پرتکرار آزمون های آزمایشی گذشته
  • یک آزمون آزمایشی جامع دقیقا با فرمت ظاهری و زمانی آزمون اصلی
  • ایجاد انسجام فکری و افزایش اعتماد به نفس در حساس ترین مقطع زمانی