ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری با استفاده از اکسل

ارزیابی اقتصادی پروژه ها

۷۴۰۰۰۰ تومان

شروع دوره: ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ تیر ۹۷
مدت دوره: سه روز کامل ۲۴ ساعت

ارزیابی اقتصادی پروژه ها

نام مدرس: دکتر محمد احمدی

معرفی دوره

اشتراک گذاری

facebooktelegramflickrlinkedinyoutubetwitter

اصول ارزیابی مالی 

………………………………………………………………………………………………………………………………..
اصول ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری با استفاده از EXCEL

اهداف دوره:
شركت‌ها عموما گزينه‌هاي مختلفي براي ادامه فعاليت خود در پيش روي دارند. اين گزينه‌ها معمولا خود را در قالب پروژه‌هاي جديد نشان مي‌دهند. مديران بايستي تعداد محدودي از اين پروژه‌ها را به دلايل مختلفي همچون محدوديت سرمايه انتخاب نمايند. مباحث مرتبط با نحوه انتخاب پروژه‌‌ها، در مبحثي به نام ارزيابي اقتصادي طرح ها مطرح مي‌شود. به بيان ديگر ارزيابي اقتصادي طرح ها شامل جريان كل برنامه ريزي براي آن دسته از سرمايه گذاري هايي است كه بازده آن ها از يك سال تجاوز مي كند. براي دستيابي به بالاترين بازده ممكن بر روي سرمايه گذاري ها، بايد آن دسته از طرح ها و پروژه هايي انتخاب و اجرا شوند كه واقعاً توجيه مالي اقتصادي داشته باشند. انتخاب و اجراي بهترين پروژه ها، باعث مي شود كه ثروت سهام داران (در مورد شركت هاي دولتي، ثروت ملي) حداكثر شود.
متاسفانه عليرغم توسعه بسيار، مديران كشورمان آشنايي چنداني با اين علم ندارند. نظر به بالا بودن ميزان سرمايه‌هاي لازم براي انجام يك پروژه، آشنايي با اين مباحث مي‌تواند براي مديران بسيار مفيد باشد. در اين دوره تلاش مي‌شود مديران با مفاهيم، فرايند و روشهاي مورد استفاده در ارزيابي اقتصادي طرح ها آشنا شوند. تلاش مي‌شود تا با حل مثال‌هاي مختلف، شركت‌كننده به طور عملي اين مفاهيم را فراگيرد.

محتوای دوره:
 آشنايي با مفهوم ارزش زماني پول
– ارزش زماني پول به چه معناست؟
– چگونه مي توان ارزش زماني پول را محاسبه نمود؟
– مفهوم نرخ تنزيل چيست و چگونه از آن استفاده مي شود.
– علاوه بر اين مقدمات استفاده از نرم افزار اکسل در تحليل هاي مالي نيز مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
 آشنايي مديران با مفهوم Incremental cash flow و روشهاي محاسبه آن
– وجه نقد در اختيار شركت (FCFF)
– وجه نقد در اختيار سهامداران (FCFE)
– سود سهام توزيعي (Dividend)
– سود باقيمانده (Residual income)
 نحوه تعيين نرخ تنزيل
WACC-
Required rate of return-
Risk-free rate plus risk-premium-
 شناخت ابزارهاي مختلف ارزيابي اقتصادي طرح ها
Net Present Value-
Internal Rate of Return-
Modified Internal Rate of Return-
Payback Period-
Discounted Payback Period-
 چند نکته در محاسبات ارزيابی پروژه ها
 نحوه برخورد با هزينه هاي بيروني (External cost)
– نحوه برخورد با هزينه ريخته شده (Sunk cost)
– نحوه برخورد با تناقض بين معيارهاي مختلف ارزيابي طرح ها (مثلا بين IRR و NPV)
– نحوه تحليل ريسک در ارزيابي طرح ها )تحليل سناريو، تحلیل حساسيت(
– نحوه بررسي اختيارات (Option) در بودجه بندي سرمايه اي
 حل يک مثال جامع
ویژگی های دوره:
 مطالب ارائه شده در این دوره کاملا کاربردی هستند. هدف از این دوره آماده سازی شرکت کنندگان برای ارزيابي اقتصادي يك طرح واقعی با تمام پیچیدگیهای آن است؛ لذا از ارائه هر گونه مطلب صرفا تئوریک صرف نظر خواهد شد.
 در طول دوره و باحل مثالهاي مختلف تلاش مي شود دانش و مهارت لازم براي حل مسائل دنياي واقعي به شركت كنندگان منتقل گردد. در انتهاي دوره نيز مثال جامعي بررسي و تحليل خواهد شد تا ضمن مرور مباحث دوره، ظرافتهای يك تحليل كامل در محیط واقعی به شرکت کنندگان آموزش داده شود.
 از آنجا که تحلیل جامع نیازمند استفاده از نرم افزار اکسل است، مهارتهای لازم برای استفاده از اکسل در ارزيابي ها به شرکت کنندگان آموزش داده خواهد شد.
 تلاش می شود در طول دوره مطالب به صورت ساده و به دور از هر گونه پیچیدگی کلامی ارائه شوند. تجربه مدرس در دوره های قبلی نشان می دهد که حتی شرکت کنندگانی که هیچ آشنایی اولیه با اين مبحث نداشته اند (مدیران غیرمالی) در انتهای دوره قادر به ارائه یک ارزيابي حرفه ای در پروژه پيشنهادي خواهند بود.
 رعایت سادگی در ارائه مطالب به هیچ عنوان به معنای سادگی مطالب ارائه شده نخواهد بود. مطالب ارائه شده در این دوره، شرکت کنندگان را قادر می سازد تحلیلی جامع از صرفه اقتصادي يك پروژه ارائه دهند