نشریه داخلی آریانا برای پائیز ۹۶

نهمین شماره نشریه آریانا، ویژه پائیز ۱۳۹۶، منتشر شد. نشریه آریانا از سال ۱۳۹۴ به طور منظم به صورت فصلنامه منتشر شده است و اینک، در سومین سال انتشار این نشریه، از علاقه‌مندان به ارسال مقالات و یادداشت دعوت می‌شود تا یادداشت‌های خود در موضوعات مختلف مدیریتی با رویکرد کاربردی را حداکثر در ۲ صفحه تنظیم و پس از هماهنگی با دفتر آریانا (۸۸۳۴۲۹۰۰۰) ارسال نمایند. کلیه یادداشت‌های دریافتی در فرایند ارزیابی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

برای مطالعه شماره نهم نشریه داخلی آریانا از لینک ذیل استفاده نمائید:

دریافت نشریه داخلی شماره ۹ آریانا