نشریه داخلی آریانا برای زمستان ۹۵ منتشر شد

نشریه داخلی آریانا

ششمین شماره نشریه آریانا، ویژه زمستان ۱۳۹۵، منتشر شد. نشریه آریانا از پائیز ۱۳۹۴ به طور منظم به صورت فصلنامه منتشر شده است و اینک، در پایان دومین سال انتشار این نشریه، از علاقه‌مندان به ارسال مقالات و یادداشت دعوت می‌شود تا یادداشت‌های خود در موضوعات مختلف مدیریتی با رویکرد کاربردی را حداکثر در ۲ صفحه تنظیم و پس از هماهنگی با دفتر آریانا (۸۸۳۴۲۹۰۰) ارسال نمایند. کلیه یادداشت‌های دریافتی در فرایند ارزیابی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

برای مطالعه شماره ششم نشریه داخلی آریانا از لینک ذیل استفاده نمائید:

دریافت نشریه داخلی شماره ۶ آریانا