توقف
زمانبندی دوره

زمانبندی دوره

تمام دروس در چهار ترم طی یکسال ارایه می شوند و پودمانهای آموزشی این برنامه در روزهای پایانی هفته (پنج شنبه و جمعه) و یا ساعات غیر اداری روزهای هفته برگزار خواهد شد. انعطاف در برنامه ریزی تحصیلی از امتیازات ویژه این برنامه است. شما می توانید متناسب با شرایط کاری خود زمانبندی مناسب خود را انتخاب نمایید.

 
اطلاعات ضروری دوره

طول دوره: 400 ساعت طی یک سال

شروع ششمین دوره: متعاقبا اعلام می شود

مهلت ثبت نام: متعاقبا اعلام می شود

کمينه
بروشور دوره MBA
زمانبندی سمینارهای معرفی MBA

چهارشنبه: 19 مرداد

دوشنبه: 24 مرداد

دوشنبه: 31 مرداد

ساعت: 17:30 

ثبت نام در دوره
دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره های کوتاه مدت

دوره جامع CFA

دوره عالی مدیریت MBA

دوره های آمادگی آزمون های بورس

تامین مالی، مدلسازی Excel ، صورت های مالی، کامفار، بودجه ریزی، ارزشگذاری، سبد سهام، سرمایه گذاری

مزایای مدرک CFA ، محتوای دوره CFA ، آزمون CFA، آموزش CFA ، منابع آموزشی CFA

دوره MBA مالی، محتوای دروس، شرایط ثبت نام، ویژگی های دوره

مدرک اصول بازار سرمایه، مدرک تحلیل گری بازار سرمایه منابع آموزشی، شرایط ثبت نام، محتوای دروس، طول دوره