توقف
محتوای دوره

ساختار و محتوای دوره

محتوای دوره MBA در سریرا کاملا تخصصی و متناسب با گرایش مربوطه خواهد بود. بدین ترتیب که دانش پذیران از ابتدا علاوه بر گذراندن دروس پایه مدیریت و مهارت های بنیادین مدیریت، به صورت متمرکز بر  دروس تخصصی گرایش انتخابی معطوف خواهند شد. لازم به ذکر است که در طراحی هر یک از گرایش ها سعی شده است که حداقل زمان ممکن برای دروس پایه و مهارتی در نظر گرفته شود به طوری که ضمن پوشش کامل این موضوعات، زمان بیشتری برای دروس تخصصی گرایش صرف شود. لازم به ذکر است موضوعات هر گرایش با توجه به تجارب آموزشی و مشاوره ای 10 ساله آریانا در هر یک از این حوزه ها و همچنین به روز ترین مدارک حرفه ای در هر حوزه نظیر: CFA، PMP، CIM و ... انتخاب شده است. در جدول زیر ابتدا ساختار کلی دروس در تمام گرایش ها آورده شده است و در ادامه شرح تفصیلی هر یک از گرایش های تخصصی آمده است:

 

 

 

 
اطلاعات ضروری دوره

طول دوره: 400 ساعت طی یک سال

شروع ششمین دوره: متعاقبا اعلام می شود

مهلت ثبت نام: متعاقبا اعلام می شود

کمينه
بروشور دوره MBA
ثبت نام در دوره
دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره های کوتاه مدت

دوره جامع CFA

دوره عالی مدیریت MBA

دوره های آمادگی آزمون های بورس

تامین مالی، مدلسازی Excel ، صورت های مالی، کامفار، بودجه ریزی، ارزشگذاری، سبد سهام، سرمایه گذاری

مزایای مدرک CFA ، محتوای دوره CFA ، آزمون CFA، آموزش CFA ، منابع آموزشی CFA

دوره MBA مالی، محتوای دروس، شرایط ثبت نام، ویژگی های دوره

مدرک اصول بازار سرمایه، مدرک تحلیل گری بازار سرمایه منابع آموزشی، شرایط ثبت نام، محتوای دروس، طول دوره