توقف
اهداف و مخاطبان

اهداف دوره

  • ارتقا و به روز نمودن دانش مدیریت افراد از طریق ارایه آموزش های لازم
  • ایجاد مهارت های مدیریتی لازم در افراد برای اداره بهتر واحد یا کسب و کار
  • توانمند سازی مدیران ایرانی برای رقابت در عرصه های بین المللی

مخاطبان دوره

  • مدیران میانی و ارشد سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی
  • مدیران، کارشناسان و مشاوران پروژه
  • مدیران، کارشناسان و مشاوران بازاریابی
  • مدیران، کارشناسان و مشاوران مالی و سرمایه گذاری
  • مدیران، کارشناسان و مشاوران استراتژی و طرح و برنامه

 

 
اطلاعات ضروری دوره

طول دوره: 400 ساعت طی یک سال

شروع ششمین دوره: متعاقبا اعلام می شود

مهلت ثبت نام: متعاقبا اعلام می شود

کمينه
بروشور دوره MBA
ثبت نام در دوره
دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره های کوتاه مدت

دوره جامع CFA

دوره عالی مدیریت MBA

دوره های آمادگی آزمون های بورس

تامین مالی، مدلسازی Excel ، صورت های مالی، کامفار، بودجه ریزی، ارزشگذاری، سبد سهام، سرمایه گذاری

مزایای مدرک CFA ، محتوای دوره CFA ، آزمون CFA، آموزش CFA ، منابع آموزشی CFA

دوره MBA مالی، محتوای دروس، شرایط ثبت نام، ویژگی های دوره

مدرک اصول بازار سرمایه، مدرک تحلیل گری بازار سرمایه منابع آموزشی، شرایط ثبت نام، محتوای دروس، طول دوره