توقف
  

بودجه ریزی شرکت ها

اهداف دوره:

بودجه عبارت است از بيان كمي برنامه عملكرد، كه مديران را در هماهنگي و اجراي برنامه ياري ميکند وبراي برنامه ريزي اقداماتي كه تاثير چندين ساله بر شركت دارد استفاده مي شود. بعضي نيز بودجه را طرحي مي دانند که نحوه تخصيص کارآمد و اثر بخش منابع محدود يک  واحد تجاري يا هر سازمان ديگر در يک دوره معين را تعيين  مي کند. اهم فوايد بودجه‌بندي عبارتند از:

- ابزاري موثر جهت بهره برداري از منابع شركت به سودآورترين و مولدترين شكل

-  ابزاري براي كنترل و برنامه ريزي و توانمند سازي مديريت در پيش بيني تغييرات و طرق وفق دادن شركت با آنها

- ابزار هماهنگ كننده فعاليت هاي داخلي شركت

- ابزاركمكي مديريت در درك رابطه واحد خود با كل شركت و با كاركنان تحت هدايت

- مهم ترين ابزار مالي شركت

شرکت کنندگان در این دوره علاوه بر درک جامعی از اصول حاکم بر بودجه ­ریزی، فرآیند بودجه­ ریزی و بودجه جامع  با روش­های بودجه ریزی آشنا خواهند شد. 

 محتوای دوره:

•   تعریف بودجه و سیر تحول آن
•   اصول حاکم بر بودجه و شرایط لازم برای عملیاتی شدن آن
•   جایگاه بودجه و نگاهی به انواع مدل های برنامه ریزی با توجه به تفکر استراتژیک
•   فرایند بودجه از تهیه و تدوین ، تصویب ، ابلاغ و کنترل و نظارت بر آن
•   بودجه جامع ( عملیاتی ، سرمایه گذاری و بودجه نقدی )
•   بودجه بر اساس روش مستقیم جهت تهیه سود و زیان عملیاتی و روش سنتی
•   مروری بر شرکت ممتاز در فضای excel  و نقش درجه حساسیت در بررسی شاخص های اساسی در حوزه مالی
•   برگزاری کارگاه بودجه بصورت گروهی و اجرای فرایند بودجه بطور کامل
•   بررسی بودجه تعدیلی و اهمیت آن در تشخیص فرایند های مساعد و نامساعد در نتیجه مقایسه عملکرد واقعی و بودجه مصوب سازمان

•  حل تمرینات متناسب با ارائه مطالب 

 
اطلاعات کلی دوره

طول دوره: 24 ساعت

زمانبندی: 14 و 15 و 16 بهمن- ساعت 9 تا 17

هزینه دوره: 6/800/000 ریال

مدرس دوره: آقای بیژن سلطانی

پیشنیاز: ندارد

دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره های کوتاه مدت

دوره جامع CFA

دوره عالی مدیریت MBA

دوره های آمادگی آزمون های بورس

تامین مالی، مدلسازی Excel ، صورت های مالی، کامفار، بودجه ریزی، ارزشگذاری، سبد سهام، سرمایه گذاری

مزایای مدرک CFA ، محتوای دوره CFA ، آزمون CFA، آموزش CFA ، منابع آموزشی CFA

دوره MBA مالی، محتوای دروس، شرایط ثبت نام، ویژگی های دوره

مدرک اصول بازار سرمایه، مدرک تحلیل گری بازار سرمایه منابع آموزشی، شرایط ثبت نام، محتوای دروس، طول دوره