توقف
کمينه   
اخبار
قبولی 5 نفر دیگر از شرکت کنندگان دوره های CFA آریانا در آزمون های 2016

در آزمون جون 2015 موسسه CFA، شش نفر از دانشجویان آریانا حضور یافتند که خوشبختانه پنج نفر از آنها موفق به گذراندن سطح یک این آزمون شدند. از اینرو ضمن عرض تبریک به  آقایان و خانمها: 

"مصطفی زمانی"، "حسین نراقی"،"الهه کمالی"، "گوهر صادق نیا"، و "مهرنوش قبادی" موفقیت های آتی را در تمامی مراحل زندگی برای ایشان آرزومندیم. 
 
دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره های کوتاه مدت

دوره جامع CFA

دوره عالی مدیریت MBA

دوره های آمادگی آزمون های بورس

تامین مالی، مدلسازی Excel ، صورت های مالی، کامفار، بودجه ریزی، ارزشگذاری، سبد سهام، سرمایه گذاری

مزایای مدرک CFA ، محتوای دوره CFA ، آزمون CFA، آموزش CFA ، منابع آموزشی CFA

دوره MBA مالی، محتوای دروس، شرایط ثبت نام، ویژگی های دوره

مدرک اصول بازار سرمایه، مدرک تحلیل گری بازار سرمایه منابع آموزشی، شرایط ثبت نام، محتوای دروس، طول دوره