توقف
کمينه   
اخبار
بروز رسانی منابع مطالعاتی آزمون CFA


یکی از مشکلاتی که متقاضیان آزمون CFA با آن مواجه هستند تغییر سالانه بخشی از منابع این آزمون و دشواری بروزرسانی این منابع بواسطه هزینه های بالای آن است. در همین راستا مرکز مدیریت مالی آریانا مطابق روند هرساله اقدام به بروز رسانی آخرین نسخه منابع(2016) این آزمون نموده است، این مجموعه بصورت رایگان در اختیار شرکت کنندگان دوره "جامع تحلیل گری مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر استاندارد CFA" مرکز مدیریت مالی آریانا قرار می گیرد. این پکیج شامل موارد زیر می باشد:

Notes:

1. 2016 Schweser books (5 books) and Quick formula sheet

2. 2016 Schweser Secret Sauce

3. 2016 Finquiz Notes, formula sheet

4. 2016 Finquiz summary sheets

5. 2016 CFA institute curriculum books

 Video Lectures:

6. 2016 Arif videos

7. Schweser videos

 

Question Banks & Practice/Mock papers:

8. 2016 Finquiz Mock test papers (12 mock papers with solutions)

9.2012-2015 CFA Mock test papers

10. 2016 Schweser Practice papers

11.Schweser Qbank همچنین برای خرید این مجموعه آموزشی می توانید با شماره 88342900 داخلی 210 تماس حاصل نمایید.

 
دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره های کوتاه مدت

دوره جامع CFA

دوره عالی مدیریت MBA

دوره های آمادگی آزمون های بورس

تامین مالی، مدلسازی Excel ، صورت های مالی، کامفار، بودجه ریزی، ارزشگذاری، سبد سهام، سرمایه گذاری

مزایای مدرک CFA ، محتوای دوره CFA ، آزمون CFA، آموزش CFA ، منابع آموزشی CFA

دوره MBA مالی، محتوای دروس، شرایط ثبت نام، ویژگی های دوره

مدرک اصول بازار سرمایه، مدرک تحلیل گری بازار سرمایه منابع آموزشی، شرایط ثبت نام، محتوای دروس، طول دوره