توقف
  
مدلسازی مالی در اکسل (Excel)

مدلسازی مالی در اکسل (Excel)- پایه

اهداف و محتوای دوره:

استفاده از مفاهیم مالی در مسائل روزمره شرکتها و حتی مسائل روزمره زندگی، همچون سرمایه گذاری های شخصی، می تواند بسیار مفید باشد. عليرغم اهميت اين مفاهيم و تاثير قابل توجه آنها بر كيفيت تصميمات مديران و كارشناسان، متاسفانه مفاهيم مالي جايگاه واقعي خود را در بين اشخاص مختلف به خوبي پيدا نكرده است.  از دلايل اين مساله مي توان به پيچيدگي مفاهيم مالي از يك سو و دشواري محاسبات رياضي آن از سوي ديگر اشاره نمود. نرم افزار اكسل يكي از ابزارهايي است كه مي تواند اين مشكل را براي ما حل كند. متاسفانه استفاده اكثر افراد از اين نرم افزار در حد ترسيم نمودار مي باشد.

دوره مدلسازی مالی با اکسل با هدف ایجاد آمادگی لازم در شرکت کنندگان برای ساختن مدلهای مالی مبتنی بر اکسل طراحی شده است. به منظور نیل به این هدف، ویژگیهای زیر در طراحی دوره لحاظ شده است:

  • برای ساخت مدل مالی، آشنایی کافی با مباحث و مفاهیم مالی از یک سو و تسلط نسبی بر ابزارهای اکسل از سوی دیگر مورد نیاز است؛ به همین دلیل، در این دوره هم مباحث مالی آموزش داده می شود و هم ابزارهای اکسل.
  • این دوره تمرین محور می باشد، بدین معنا که شرکت کنندگان در طول دوره تمرینهای مختلفی را حل خواهند نمود. هر یک از این تمرینات حداقل یک نکته مالی و یا نکته اکسل را به مخاطب آموزش می دهد. تمرینات کلاس را در سه گروه می توان طبقه بندی نمود:

تمرینات عادی: این تمرینات نسبتا ساده بوده و هدف از طراحی آنها، آموزش یک نکته مالی و یا اکسل به مخاطب می باشد.

تمرینات چالشی: این تمرینات از درجه سختی بالاتری برخوردار بوده و هدف از طراحی آنها بررسی میزان تسلط دانشجویان دوره بر مفاهیم آموزش داده شده می باشد.

مدل مالی: در انتهای دوره از دانشجویان خواسته می شود که دانش کسب شده خود در خصوص مفاهیم مالی و ابزارهای اکسل را در حل یک پروژه مالی به کار گیرند

تمرینات دوره در ماژول های مختلفی ارایه می شوند. جدول زیر ماژول های مختلف دوره و مباحث هر ماژول را نشان می دهد:

 

ماژول

نکات آموزشی (اکسل)

نکات آموزشی (مالی)

Introduction to Financial Modeling using MS Excel
در این قسمت، در خصوص مدلسازی مالی در اکسل، محیط این نرم افزار و همچنین روند دوره، توضیحاتی ارائه خواهد شد.
-

Referencing 1

تسلط بر انواع روش های آدرسی دهی (نسبی و مطلق) از اهمیت به سزایی در مدلسازی با اکسل دارد. در این بخش با حل چند تمرین، با انواع روش های آدرسی دهی آشنا می شویم.

-
Charts در این قسمت با نحوه ترسیم نمودار در اکسل و همچنین انواع نمودارها آشنا خواهیم شد.

-

Naming

نامگذاری سلولها و ماتریس ها، یکی از روش هایی است که می تواند در بهبود مدلهای ساخته شده (منعطف نمودن و قابل پیگیری نمودن مدل)کمک شایانی نماید:
- نامگذاري سلول ها و ماتريس ها در اكسل
- دستور Indirect

-

Data table


در بسیاری از مدل های مالی، تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis) از جایگاه ویژه ای (مخصوصا در مدیریت ریسک) برخوردار است. با استفاده از ابزار قدرتمند Data Table می توان تحلیل حساسیت مدل های مالی را به راحتی انجام داد.

-

Time value of money

محاسبات ارزش زمانی پول، بعضا وقت گیر و دشوار می باشند. در این قسمت با نحوه انجام این محاسبات در اکسل آشنا خواهیم شد. این دستورات کاربردهای زیادی در زندگی حرفه ای و شخصی افراد (محاسبه نرخ سود سپرده های بانکی و بیمه ای، محاسبه نرخ بهره تسهیلات دریافتی و ...) خواهند داشت.
- دستورات Rate، PV، FV، PMT، iPMT، pPMT
- ابزار Goal seek

مفهوم ارزش زمانی پول را می توان یکی از پایه ای ترین مفاهیم مالی دانست. تسلط بر این مفهوم، ما را در ساخت مدلهای مالی واقعی تر، کمک می نماید. در این بخش با مفاهیم مالی زیر آشنا خواهیم شد:
-  مفهوم ارزش زماني پول
-  مفاهيم مرتبط با محاسبات وام
-  مفهوم نرخ رشد مركب

Risk and Return


برای انجام محاسبات مربوط به ریسک و بازده در اکسل، ابزارهای مختلفی وجود دارد که در این قسمت با آنها آشنا خواهیم شد:
- دستوراتAverage، Harmean، Geomean، Min، Max، Aedev، Stdev

هر تصمیم مالی دارای دو جنبه ریسک و بازده می باشد. در این قسمت از بحث با مفاهیم ریسک و بازده از منظر مالی آشنا شده و ریسک و بازده سرمایه گذاری های رایج در کشور (مسکن، بورس، اوراق مشارکت، ارز و ...) را بررسی خواهیم نمود. علاوه بر این با مفهوم تورم و تاثیر آن در تصمیمات مالی نیز آشنا خواهیم شد:
- مفاهیم میانگین، مينيمم، ماكزيمم، دامنه، ميانگين انحرافات مطلق، انحراف معیار، ضريب تغييرات و نسبت شارپ و كاربرد آنها در تحليل سرمايه گذاري ها
- مفهوم و تاثير تورم و همچنين رابطه فيشر

Conditional formatting


در این بخش با ابزار  Conditional Formatting اکسل آشنا شده و نحوه استفاده از آن در تصمیم گیری های مالی را مشاهده خواهیم نمود.

-

Data validation

یکی از مسائلی که می تواند مدل های اکسل را دچار مشکل کند، ورود داده های اشتباه می باشد. اکسل ابزارهایی در اختیار ما قرار می دهد که با استفاده از آنها می توانیم تا حد امکان، این مشکل را حل نماییم.
- ابزار Data validation
-

Referencing 2

دستوراتی که در این قسمت از دوره با آنها آشنا می شویم، به ما کمک می کنند که مدل هایی پویا و هوشمند ساخته و بر اساس ورودی های کاربر، خروجی های مورد نیاز را تهیه نماییم. دستوراتی که در این قسمت با آنها آشنا می شویم عبارتند از:
- Match, Index(Array and Reference Form), Lookup, Offset, IF error, Large

-

Risk Analysis پس از آشنایی با مفاهیم مالی، روش های تحلیل ریسک در اکسل را فرا خواهیم گرفت:
- Scenario Planning
- Data Table
- Goal Seek
تحلیل ریسک یکی از مهمترین بخش های هر مدل مالی است. در این قسمت با مفاهیم روش های مختلف تحلیل ریسک در مدل های مالی آشنا خواهیم شد:
- سناریونویسی
- تحلیل حسایت
- نقطه سر به سر

Capital Budgeting

در این قسمت با ابزارهای اکسل در حوزه بودجه ریزی سرمایه ای آشنا خواهیم شد:
- آشنايي با دستورات NPV، IRR و MIRR

حوزه بودجه ريزي سرمايه اي یکی از مهمترین بخش های مدیریت مالی در سطح بنگاه های اقتصادی را تشکیل می دهد. این حوزه به بررسی نحوه ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری می پردازد. در این بخش با ابزارهاي بودجه ريزي سرمايه اي همچون NPV، IRR، MIRR، PI، Payback period و Discounted payback period آشنا شده و مفهوم هر روش و همچنین نقاط ضعف و قوت هر یک را بررسی نماییم.

Challenging questions

در این بخش با ارائه یک سری مسائل مشکل، تلاش می کنیم تسلط خود بر مفاهیم مالی و مدلسازی اکسل را افزایش دهیم.

Modeling project

-     مدل سازی یک مساله (بسته به سطح کلاس تعیین خواهد شد)

ویژگی های دوره:

  • اين دوره هم به آموزش مطالب مالي مي پردازد و هم بر نحوه مدلسازي آنها در اكسل تاكيد مي كند.
  • مطالب ارائه شده در این دوره کاملا کاربردی هستند. هدف از این دوره آماده سازی شرکت کنندگان برای مدلسازي مسائل دنياي واقعی با تمام پیچیدگیهای آن است؛ لذا از ارائه هر گونه مطلب صرفا تئوریک صرف نظر خواهد شد.
  • در طول دوره و  باحل مثالهاي مختلف تلاش مي شود دانش و مهارت لازم براي حل مسائل دنياي واقعي به شركت كنندگان منتقل گردد. در انتهاي دوره نيز مثال جامعي بررسي و تحليل خواهد شد تا ضمن مرور مباحث دوره، ظرافتهای يك مدلسازي جامع و كامل در محیط واقعی به شرکت کنندگان آموزش داده شود.
  • تلاش می شود در طول دوره مطالب به صورت ساده و به دور از هر گونه پیچیدگی کلامی ارائه شوند. تجربه مدرس در دوره های قبلی نشان می دهد که حتی شرکت کنندگانی که هیچ آشنایی اولیه با اين مبحث نداشته اند (مدیران غیرمالی) در انتهای دوره قادر به مدلسازي مالي يك مساله واقعي خواهند  بود.
  •  رعایت سادگی در ارائه مطالب به هیچ عنوان به معنای سادگی مطالب ارائه شده نخواهد بود. مطالب ارائه شده در این دوره، شرکت کنندگان را قادر می سازد تحلیلی جامع از صرفه اقتصادي يك پروژه ارائه دهند.
 
اطلاعات کلی دوره

طول دوره: 24 ساعت

زمانبندی: 25 تا27 بهمن - ساعت 9 تا 17

هزینه دوره: 6/800/000 ریال

مدرس دوره: دکتر محمد احمدی

پیشنیاز دوره: ندارد

دانلود بروشور

دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره های کوتاه مدت

دوره جامع CFA

دوره عالی مدیریت MBA

دوره های آمادگی آزمون های بورس

تامین مالی، مدلسازی Excel ، صورت های مالی، کامفار، بودجه ریزی، ارزشگذاری، سبد سهام، سرمایه گذاری

مزایای مدرک CFA ، محتوای دوره CFA ، آزمون CFA، آموزش CFA ، منابع آموزشی CFA

دوره MBA مالی، محتوای دروس، شرایط ثبت نام، ویژگی های دوره

مدرک اصول بازار سرمایه، مدرک تحلیل گری بازار سرمایه منابع آموزشی، شرایط ثبت نام، محتوای دروس، طول دوره