توقف
دوره های آموزشی

دوره های آموزشی کوتاه مدت مرکز مدیریت مالی آریانا

بهار و تابستان 1396

ردیف عنوان دوره طول دوره هزینه (ریال) زمانبندی توضیحات
1
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
24
ساعت

6/800/000
متعاقبا اعلام خواهد شد
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
2
تور ویژه آزمون CFA 48 ساعت
15/000/000
10 و11 و 12 و 24 و 25 و 26 آبان-ساعت 9 تا 17 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
3
مدلسازی مالی در EXCEL - پایه
24
ساعت

6/800/000
29 آذر تا 1 دی - ساعت 9 تا 17
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
4
مدلسازی مالی در EXCEL - پیشرفته
24
ساعت

6/800/000
متعاقبا اعلام خواهد شد
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
5 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 24
ساعت
6/800/000 1 تا 3 آذر - ساعت 9 تا 17 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
6 اصول ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری با استفاده از EXCEL 24 ساعت 6/800/000 8 تا 10 آذر - ساعت 9 تا 17
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
7 نرم افزار کامفار3 (پایه) 24 ساعت - متعاقبا اعلام خواهد شد
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
8 نرم افزار کامفار3 (پیشرفته) 24 ساعت - متعاقبا اعلام خواهد شد
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
9 ارزشگذاری سهام شرکت ها 24 ساعت 6/800/000 متعاقبا اعلام خواهد شد اطلاعات بیشتر و ثبت نام
10 روش های تأمین منابع مالی
16 ساعت 4/800/000 27 و 28 مهر-ساعت 9 تا 17
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
11 روش های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ایران 8
ساعت
2/700/000 4 خرداد- ساعت 9 تا 17
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
12 بررسی فرصت های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران
16
ساعت
4/800/000 17و 24 مهر ماه و 1 و 8 آبان - ساعت 17 تا 21
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
13 معافیت های مالیاتی 5
ساعت
1/900/000 متعاقبا اعلام خواهد شد اطلاعات بیشتر و ثبت نام
14 استراتژی سرمایه گذاری در بازار مسکن 5
ساعت
2/400/000 8 آذر - ساعت 15 تا 20 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
15 دوره جامع کاربردی بازار سرمایه 24
ساعت
5/800/000 از 9 اردیبهشت روزهای شنبه و دوشنبه - ساعت 17 تا 21 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
16 تحلیل بنیادی سهام 1 (پایه) 24
ساعت
4/800/000 متعاقبا اعلام خواهد شد
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
17 تحلیل تکنیکال سهام 1 (پایه) 24 ساعت 4/800/000 متعاقبا اعلام خواهد شد اطلاعات بیشتر و ثبت نام
18 تحلیل بنیادی سهام 2 (پیشرفته) 24
ساعت
4/800/000 متعاقبا اعلام خواهد شد
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
19 تحلیل تکنیکال سهام 2 (پیشرفته) 24 ساعت 4/800/000 متعاقبا اعلام خواهد شد
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
20 گام6- تحلیل پیشرفته صنایع مختلف در بورس - - متعاقبا اعلام خواهد شد
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
21 استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) 48
ساعت
12/000/000 متعاقبا اعلام خواهد شد
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
22 مدیریت ریسک سرمایه گذاری 8
ساعت
_ متعاقبا اعلام خواهد شد
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
23 متخصص خبره بازگشت سرمایه (CPR) 30 ساعت
10 تا 14 دسامبر اطلاعات بیشتر و ثبت نام
24 تحلیل روانشناسی سرمایه گذاری و مالیه رفتاری 8
ساعت
_ متعاقبا اعلام خواهد شد
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
25 اخلاق و استاندارد  رفتار حرفه ای در بازار سرمایه _ _ متعاقبا اعلام خواهد شد
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
26 بودجه ریزی شرکتها
24 ساعت 6/800/000 20 تا 22 آبان - ساعت 9 تا 17
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
27 شناخت و تحلیل بازار ارز 16
ساعت
_ متعاقبا اعلام خواهد شد
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
28 آشنایی با قوانین و مقررات کار، تجارت، مالیات و بیمه 16
ساعت
_ متعاقبا اعلام خواهد شد
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
29 دوره جامع تحلیل گری مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر استاندارد بین المللی  CFA - ویژه استان اصفهان
192
ساعت
36/500/000 متعاقبا اعلام خواهد شد
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
30 دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه 96
ساعت
_ متعاقبا اعلام خواهد شد
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
31
دوره جامع تحلیل گری مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر استاندارد بین المللی  CFA -استان تهران
192
ساعت

38/000/000
از آذر ماه 96 - روزهای یکشنبه و سه شنبه - ساعت 17 تا 21 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
32 تحلیل بنیادی(فاندامنتال) بازار بین الملل
6 ساعت
_ متعاقبا اعلام خواهد شد
 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
33
دوره جامع اعتبارات اسنادی(LC)
16 ساعت
4/800/000
متعاقبا اعلام خواهد شد اطلاعات بیشتر و ثبت نام
 

دانلود تقویم آموزشی پاییز 1395

 
دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره های کوتاه مدت

دوره جامع CFA

دوره عالی مدیریت MBA

دوره های آمادگی آزمون های بورس

تامین مالی، مدلسازی Excel ، صورت های مالی، کامفار، بودجه ریزی، ارزشگذاری، سبد سهام، سرمایه گذاری

مزایای مدرک CFA ، محتوای دوره CFA ، آزمون CFA، آموزش CFA ، منابع آموزشی CFA

دوره MBA مالی، محتوای دروس، شرایط ثبت نام، ویژگی های دوره

مدرک اصول بازار سرمایه، مدرک تحلیل گری بازار سرمایه منابع آموزشی، شرایط ثبت نام، محتوای دروس، طول دوره