توقف

 

 

تحلیل روانشناسی سرمایه گذاری و مالیه رفتاری

 

اهداف دوره:

 

هدف از این دوره آموزشی، آشنایی با مفاهیم کاربردی در حوزه مالیه رفتاری است. رویکرد روانشناسی به دانش مالی از مهم ترین تحولات حوزه مالی در سالهای اخیر بوده است که در این کارگاه به آن پرداخته می شود. ضمن معرفی اصول روانشناختی تأثیرگذار در تصمیم گیری، نمونه های کاربردی در دو حوزه سرمایه گذاری در بازارهای مالی و مدیریت مالی بنگاه بررسی می گردد. شرکت کنندگان در این کارگاه قادر خواهند بود با آشنایی با مهم ترین الگوها و خطاهای رفتاری، از بروز این خطاها در تصمیمات مالی و سرمایه گذاری خود پیش گیری نمایند.

 

 

محتوای دوره:

 • مقدمه ای بر ساختار ذهنی انسان
 • تعاریف اولیه مالیه رفتاری (Behavioral Finance)
 • تحلیل رفتار سرمایه گذاری ریسکی
 • بررسی نقایص موجود در مدل های مدرن تحلیلگری بازار سهام
 • مهم ترین خطاهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی:
  • سرمایه گذاران فردی
  • تحلیلگران بازار سرمایه
  • شرکت های مشاوره سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی
 • خطاهای رفتاری و مدیریت مالی بنگاه
 • استراتژی های سرمایه گذاری برای بهره گیری از فرصت های سودآوری ناشی از خطاهای سرمایه گذاری

 

 

 
اطلاعات کلی دوره

طول دوره: 7 ساعت

زمانبندی: 12 تیر 93 - ساعت 9 تا 16

هزینه دوره: 2/000/000 ریال

پیشنیاز: ندارد

بروشور

دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره های کوتاه مدت

دوره جامع CFA

دوره عالی مدیریت MBA

دوره های آمادگی آزمون های بورس

تامین مالی، مدلسازی Excel ، صورت های مالی، کامفار، بودجه ریزی، ارزشگذاری، سبد سهام، سرمایه گذاری

مزایای مدرک CFA ، محتوای دوره CFA ، آزمون CFA، آموزش CFA ، منابع آموزشی CFA

دوره MBA مالی، محتوای دروس، شرایط ثبت نام، ویژگی های دوره

مدرک اصول بازار سرمایه، مدرک تحلیل گری بازار سرمایه منابع آموزشی، شرایط ثبت نام، محتوای دروس، طول دوره