توقف
کمينه
مقررات اصول بازار سرمایه

 

محتوای درس:

 

-   قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران (مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي)

-   اصلاحية قانون تجارت، مبحث اول بخش هاي 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 10، 11و 12

-   قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (مصوب 25/09/88 مجلس شورای اسلامی)

-   آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 3/4/86 هيأت وزيران)

-   ضوابط نظارت سازمان بورس بر فرآيند تأسيس و افزايش سرمايه شركت هاي سهامي عام (مصوب

-   27/4/86 هيأت مديره سازمان بورس)

-   دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان (مصوب 3/5/86 هيأت مديره

-   سازمان بورس)

-   دستورالعمل عضويت در كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار (مصوب9/8/88 هيأت مديره سازمان بورس)

-   مقررات عضويت در كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران (مصوب 27/7/ 86 هیات مديره سازمان بورس)

-   مصوبه مربوط به تعريف سرمايه گذار نهادي (مصوب 28/8/86 هيأت مديره سازمان بورس)

-   دستور العمل كميتة سازش كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار (مصوب10/10/87 هيأت مديره سازمان بورس)

-   دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اشخاص موضوع مادة 35 قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 20/1/87 هيأت مديره سازمان بورس)

-   دستورالعمل اجرائي فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران (مصوب 22/7/1386 هيأت مديره سازمان بورس)

-   مصوبه در خصوص مرجع حل اختلافات فعالان بازار اوراق بهادار فاقد كانون مربوطه (هيأت مديره سازمان

بورس 2/7/87)

 
اطلاعات ضروری دوره

زمانبندی: متعاقبا اعلام خواهد شد

طول دوره: ا 96 ساعت 

هزینه دوره: 

کمينه
بروشورهای دوره بورس
ثبت نام در دوره
دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره های کوتاه مدت

دوره جامع CFA

دوره عالی مدیریت MBA

دوره های آمادگی آزمون های بورس

تامین مالی، مدلسازی Excel ، صورت های مالی، کامفار، بودجه ریزی، ارزشگذاری، سبد سهام، سرمایه گذاری

مزایای مدرک CFA ، محتوای دوره CFA ، آزمون CFA، آموزش CFA ، منابع آموزشی CFA

دوره MBA مالی، محتوای دروس، شرایط ثبت نام، ویژگی های دوره

مدرک اصول بازار سرمایه، مدرک تحلیل گری بازار سرمایه منابع آموزشی، شرایط ثبت نام، محتوای دروس، طول دوره