توقف
کمينه
اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای

 

محتوای درس:

 

-    ضوابط عمومي قراردادهاي بازار سرمايه از ديدگاه فقه اسلامي؛ (تعريف، مستندات فقهي و مصاديق)

ü       ممنوعيت اكل مال به باطل

ü       ممنوعيت ضرر و اضرار

ü       ممنوعيت غرر

ü       ممنوعيت ربا

ü       حيله براي فرار از احكام شرعي

-    ضوابط اختصاصي قراردادهاي بازار سرمايه از ديدگاه فقه اسلامي؛ (تعريف، ماهيت، اركان، احكام، انواع و مصاديق(

ü       قرض

ü       دين

ü        بيع

ü       اجاره و اجاره به شرط تمليك

ü       جعاله

ü       شركت

ü       مضاربه

ü       صلح

-    بورس بازي در بازار سهام از ديدگاه اسلام

ü       بررسي ماهيت بورس بازي

ü       شقوق مختلف بورس بازي

ü       بورس بازي از ديدگاه انديشمندان مسلمان

ü       بررسي فقهي بورس بازي

 
اطلاعات ضروری دوره

زمانبندی: متعاقبا اعلام خواهد شد

طول دوره: ا 96 ساعت 

هزینه دوره: 

کمينه
بروشورهای دوره بورس
ثبت نام در دوره
دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره های کوتاه مدت

دوره جامع CFA

دوره عالی مدیریت MBA

دوره های آمادگی آزمون های بورس

تامین مالی، مدلسازی Excel ، صورت های مالی، کامفار، بودجه ریزی، ارزشگذاری، سبد سهام، سرمایه گذاری

مزایای مدرک CFA ، محتوای دوره CFA ، آزمون CFA، آموزش CFA ، منابع آموزشی CFA

دوره MBA مالی، محتوای دروس، شرایط ثبت نام، ویژگی های دوره

مدرک اصول بازار سرمایه، مدرک تحلیل گری بازار سرمایه منابع آموزشی، شرایط ثبت نام، محتوای دروس، طول دوره