مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری

دوره های تقویمی کوتاه مدت مالی و سرمایه‌گذاری

دوره تامین منابع مالی
زمان دوره: ۶ و ۷ اردیبهشت
ساعت: ۹  تا ۱۷
مدرس دوره : دکتر مهدی کنعانی
مبلغ دوره: ۵۳۰۰۰۰ تومان

 

 

دوره تحلیل بنیادی سهام
زمان دوره: ۱۹ و۲۰ و ۲۱  اردیبهشت ماه
ساعات کلاس: ۹ تا ۱۷
مدرس دوره : یاسر مهرآور                                                         مبلغ:۷۴۰۰۰۰ تومان

 

 

 

دوره بودجه ریزی شرکت ها
زمان دوره: ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت
ساعات کلاس: ۹  تا ۱۷
مدرس دوره : مهندس بیژن سلطانی
مبلغ دوره: ۷۴۰،۰۰۰ تومان

دوره جاری‌سازی استراتژی
زمان دوره: ۱۲ و ۱۳ تیرماه -سه شنبه و چهارشنبه
ساعات کلاس: ۹ تا ۱۷
مدرس دوره : مهندس حمیدرضا آشتیانی
مبلغ دوره: ۵۸۰،۰۰۰ تومان

مدیریت شرکت های هلدینگ

دوره مدیریت شرکت‌های هلدینگ
زمان دوره: ۲۶ و ۲۷ تیرماه – سه شنبه و چهارشنبه
ساعات کلاس: ۹ تا ۱۷
مدرس دوره : مهندس مجتبی اسدی
مبلغ دوره: ۵۸۰،۰۰۰ تومان

فرآیندهای کسب و کار

دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار(BPM)
زمان دوره: ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ماه – سه شنبه و چهارشنبه
ساعات کلاس: ۹ تا ۱۷
مدرس دوره : مهندس بهرام ناجدی
مبلغ دوره: ۵۸۰،۰۰۰ تومان

دوره برون سپاری (Outsourcing)
زمان دوره: ۱۶ و ۱۷ مردادماه – سه شنبه و چهارشنبه
ساعات کلاس: ۹ تا ۱۷
مدرس دوره : مهندس سید سهند سبطی
مبلغ دوره: ۵۸۰،۰۰۰ تومان

BMC

کارگاه خلق مدل کسب و کار
زمان دوره: ۲ و ۳ مردادماه – سه شنبه و چهارشنبه
ساعات کلاس: ۹ تا ۱۷
مدرس دوره : مهندس ناصر غانم‌زاده
مبلغ دوره: ۵۸۰،۰۰۰ تومان

مدیریت تغییر

مدیریت تغییر و تحول
زمان دوره: برگزار شد.
ساعات کلاس: –
مدرس دوره : دکتر احمد عیسی خانی
مبلغ دوره: ۵۸۰،۰۰۰ تومان