گواهینامه دوره

گواهینامه و شرایط اخذ

دانش پذیران برای دریافت گواهی نامه انتهای دوره باید حداقل در ۸۰ درصد دروس انتخابی حضور داشته و علاوه بر آن آزمون ها را که به صورت تمرین و پروژه های کاربردی است با موفقیت گذرانده باشند.

لازم به ذکر است گواهینامه دوره از سوی موسسه آموزش عالی آزاد سریرا صادر و به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد رسید.