قبول شدگان آزمون

دوره جامع تحلیل گری مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر استاندارد بین المللی CFA

{مورد تأیید کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار}

اسامی شرکت کنندگان دوره های CFA آریانا که تا کنون موفق به قبولی در آزمون شده اند:
۱- حامد نایینی (شرکت کننده دوره اول): قبولی در آزمون June 2011 – سطح یک

۲- اشکان شیر دست (شرکت کننده دوره اول): قبولی در آزمون June 2011 – سطح یک

۳- رضا محبوبی (شرکت کننده دوره سوم): قبولی در آزمون December 2011 – سطح یک

۴- مجتبی عزیزیان (شرکت کننده دوره اول): قبولی در آزمون June 2012 – سطح یک

۵- آرش کنگرلی (شرکت کننده دوره دوم): قبولی در آزمون December 2012 – سطح یک

۶- امیر تجریشی (شرکت کننده دوره هفتم): قبولی در آزمون December 2012 – سطح یک

۷- بابک بخشی زاده (شرکت کننده دوره نهم): قبولی در آزمون June 2014 – سطح یک

۸- پیام نورصالحی (شرکت کننده دوره یازدهم): قبولی در آزمون December 2014 – سطح یک

۹- مظفر ایراف (شرکت کننده دوره یازدهم): قبولی در آزمون December 2014 – سطح یک

۱۰- روئین صمدزاده حدیدی (شرکت کننده دوره یازدهم): قبولی در آزمون December 2014 – سطح یک

۱۱- محمد فرامرزی (شرکت کننده دوره دوازدهم): قبولی در آزمون December 2014 – سطح یک

۱۲- علی توکلی ( شرکت کننده دوره دهم): قبولی در آزمون December 2014 – سطح یک

۱۳- هومان حق شناس (شرکت کننده دوره چهاردهم): قبولی در آزمون June 2015 – سطح یک

۱۴- غزاله رازقی فرد (شرکت کننده دوره چهاردهم): قبولی در آزمون June 2015 – سطح یک

۱۵- مجتبی بهاری (شرکت کننده دوره چهاردهم): قبولی در آزمون June 2015 – سطح یک

۱۶- غلامرضا شاکری (شرکت کننده دوره پانزدهم): قبولی در آزمون June 2015 – سطح یک