ثبت نام در دوره MBA

شرایط ورود به دوره

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
دارا بودن حداقل ۳ سال سابقه کار پس از اخذ مدرک تحصیلی
پذیرفته شدن در مصاحبه حضوری برای کسب اطمینان از آمادگی برای ورود به دوره

نحوه ثبت نام:

حضور در جلسات توجیهی و معارفه دوره MBA
تکمیل و ارسال فرم “درخواست حضور در دورهMBA”
بررسی درخواست و تعیین وقت مصاحبه
انجام مصاحبه و اعلام نتایج نهایی
ثبت نام قطعی و پرداخت شهریه توسط متقاضی
شروع و حضور در دوره

آخرین مهلت ثبت نام: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

تاریخ شروع دوره: ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۱