مرکز مدیریت مالی آریانا،CFA

دوره های مدیریت مالی آریانا

تقویم آموزشی نیمسال اول 97

آینده را بسازیم ...

درباره مدیریت مالی

دوره آموزشی CFA

دوره جامع تحلیل گری مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر استاندارد بین المللی CFA
بالا